Drenaż uwalnia ogród  od zastoisk wody po intensywnych ulewach lub po wiosennych roztopach. Chroni również rośliny nieznoszące zalewania korzeni  nadmiernymi ilościami wody .

Podstawowe wskazania do montażu drenażu na działce to:

– słabo przepuszczalna gleba (gliniasta)

– działka płaska, bez nachylenia terenu (brak możliwości odpływu deszczówki)

Teren najlepiej zdrenować przed założeniem ogrodu.

Na przepuszczalnym , płaskim podłożu można wykonać drenaż z piasku gruboziarnistego. W przypadku gleb nieprzepuszczalnych należy wykonać system odwadniający składający się z rurek drenarskich.